Pobočky Oblastní charita Klatovy

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Nízkoprahový klub pro mládež Budík

Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež. Poskytujeme poradenství, sociálně terapeutické činnosti, preventivní programy a výchovné aktivity.

Domov pokojného stáří Naší Paní

Nabízíme ubytování a péči pro seniory. Poskytujeme pomoc při osobní hygieně, při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv.

Oblastní charita Klatovy

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka azylového bydlení pro matky s dětmi v nouzi.

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni