Pobočky Město Protivín

Město Protivín

První písemná zpráva pochází z roku 1282. Město se nachází v nadmořské výšce 383 metrů. Počet obyvatel: 5037, rozloha: 6139 ha.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Město Protivín

Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydávají povolení k terénním úpravám a pracím.

Odbor výstavby a dopravy

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)

Město Protivín

Správa hospodaření města sestavuje rozpočet města, zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků, eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků, zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních ...

Odbor finanční

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Město Protivín

Zajišťuje úkoly v oblasti vnitřních věcí, matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, hmotné nouze, požární ochrany, volební agendy a služeb Czech Pointu.

Správní odbor

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Město Protivín

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestupky.

Město Protivín

Poskytujeme informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Navštívit můžete renovovaný objekt kaplanky na náměstí, Krokodýlí ZOO, Zoologické muzeum, Expozice výtvarníka Jiřího Koláře, Protivínské muzeum a ...

Informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Město Protivín

Nabízíme služby sběrného dvoru, zpětně odebíráme elektrospotřebiče. Skladujeme a likvidujeme nebezpečný odpad.

Sběrný dvůr

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)