Psychologické poradny

PhDr. et Bc. Martina Rezková

Nabídka psychologického poradenství, psychoterapie, krizové intervence, rodinné terapie hipnoterapie, dětské psychoterapie, párového poradenství.

MUDr. Markéta Regentová

Psychiatrická ordinace pro dospělé. Léčba závislosti na tabáku a tabákových výrobcích. Nabídka gerontopsychiatrie.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.

Nabízíme pomoc lidem ve složité životní situaci, odbornou psychologickou, sociální a právní pomoc a další služby manželské a rodinné poradny.

Doc. PhDr. Ludmila Nejedlá

Nabízím psychologický servis pro děti a mladistvé v případě jejich problémů ve škole nebo v rodině.

Lucie Peschiková

Nabízíme poradenství a terapii lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě, mají zájem se rozvíjet, chtějí zlepšit své fungování v životě, procházejí složitým životním obdobím, řeší obtíže v rodinných a partnerských vztazích nebo mají opakované vážné ...

Psychologie Plzeň – Mgr. Petra Štefflová

Psychoterapii se věnuji již 26 let. Kromě dosaženého vzdělání, výcvikových programů a kurzů mám za sebou bohatou praxi, která je v tomto oboru nenahraditelná. Nebojte se vložit péči o vaše duševní zdraví do rukou profesionála.

Michaela Kalistová – životní kouč a nutriční terapeut

Životní koučink, výživové poradenství, psychologické poradenství, psychoterapie NLP, vztahový koučink.

Vlasta Kulová

Nabízím Vám pomoc a úlevu při řešení Vašich potíží. Poskytuji psychoterapie, regresní terapii a harmonizaci těla i duše. Pročištění linie rodu. Osobní a duchovní rozvoj, odpoutání od nefunkčních vztahů.

PhDr., Mgr. Silvie Janovcová

Poskytujeme speciálně - pedagogické poradenství a diagnostika, etopedická ambulance, rodinné a párové poradenství.

Centrum cvrček s.r.o.

Jsme společenským, uměleckým a pohybovým centrem s vlastní zahradou. Nabízíme cvičení pro děti i dospělé, výtvarné a hudební kurzy. Máme hrací koutek pro děti a posezení pro rodiče. Zajišťujeme celodenní hlídání dětí v samostatných prostorách. Služby: Dětský …

Mgr. Michaela Fialová

Poskytuji manželské, individuální, párové a rodinné poradenství. Nabízím psychoterapie, dopravně psychologické vyšetření, psychologickou diagnostiku.

Mgr. Zdeněk Hübner

Poskytuji služby psychoterapeuta. Nabízím úlevy od bolesti či hněvu, odstranění úzkosti, závislosti, duševních stresů, depresí, strachu, fóbií, alergií, dýchacích potíží, migrén, urovnání partnerských vztahů a podobně.

PaedDr. Zdenka Slupská

Jsem dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče), které je dáno zákonem č.361/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích. …

Ing. Ladislav Hulec

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.

KBT - Psychologická poradna Plzeň

Psychologická poradna zaměřená na terapeutickou léčbu pomocí kognitivně behaviorálního přístupu. Poradenské a psychoterapeutické služby pro děti a dospělé. Poradenství v oblasti osobního rozvoje člověka.

Mgr. Iveta Vacková - Psychosomatika

Konzultační a terapeutické centrum. Jsme soukromé zařízení, které se specializuje na psychosomatickou terapii a prevenci. Naše zařízení sdružuje odborníky ze vzájemně se doplňujících oborů, kteří spolupracují s cílem poskytnout svým klientům péči v rámci ...

TRYING, spol. s r.o.

Individuální předporodní příprava. Poradenství v náročných životních situacích, které souvisí s těhotenstvím, nemocí a jiným. Osobnostní rozvoj.

INEL-Santé, s.r.o.

Centrum poskytuje komplexní péči v oboru psychiatrie a klinické psychologie.