Policie

Oddělení pobytu cizinců Praha V

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.