Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Plzen.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Plzeňský okres Plzeň-město


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Plzeň-město"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Plzeň - Východní Předměstí, Farského 638/14 + pobočky (10) - +420 377 430 822

Věznice Plzeň - www.vscr.cz/veznice-plzen-47

Věznice s ostrahou a zvýšenou ostrahou, s dohledem a s částí pro výkon vazby. Specializované oddělení pro vězně poruchou osobnosti a chování.

Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská třída 652/202e + pobočky (38) - +420 377 660 111

Krajské vojenské velitelství Plzeň - www.kvv-plzen.army.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Plzeňského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Plzeň - Jižní Předměstí, Štefánikovo náměstí 833/1 + pobočky (13)

Oddělení pobytu cizinců Praha V - www.policie.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Plzeň - Bolevec, Nad Štolou 183/3 + pobočky (160) - +420 974 833 142

Povodí Vltavy, státní podnik - www.pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Plzeň, Denisovo nábřeží 2430/14 + pobočky (4) - +420 377 307 111

Krajský soud v Plzni - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Plzeň - Vnitřní Město, Veleslavínova 21/40 + pobočky (2) - +420 377 868 121, +420 377 868 888

Zeměměřický a katastrální inspektorát Plzeň - www.cuzk.cz

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Plzeň - Jižní Předměstí, Radobyčická 2465/12 + pobočky (113) - +420 377 162 111

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Plzeň - Jižní Předměstí, Doudlevecká 823/25 + pobočky (6) - +420 377 925 911

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Plzeň - Východní Předměstí, Rejskova 218/3 + pobočky (10) - +420 377 201 221, +420 377 240 705

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Plzeň - Jižní Předměstí, Martinská 141/2 + pobočky (9) - +420 233 045 690

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská třída 2739/200f + pobočky (10) - +420 378 402 711, +420 378 402 712

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská třída 591/48 + pobočky (13) - +420 731 405 350 , +420 377 236 783

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Plzeň - Jižní Předměstí, Koperníkova 976/26 + pobočky (37) - +420 723 371 737 , +420 377 201 571

Český statistický úřad - www.plzen.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Plzeň - Východní Předměstí, Slovanská alej 2323/36 (kancelář 5b) + pobočky (13) - +420 377 612 111

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Plzeň - Východní Předměstí, Houškova 661/33 + pobočky (6) - +420 377 323 596

OSSZ Plzeň - město - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ossz-plzen-mesto.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň - Jižní Předměstí, Americká 767/28 - +420 377 486 111

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Plzeň - Východní Předměstí, náměstí Generála Píky 2110/8 + pobočky (8) - +420 371 152 401, +420 724 002 828

Celní úřad pro Plzeňský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Plzeň - Jižní Předměstí, Antonína Uxy 945/11 + pobočky (16) - +420 377 204 111

OSSZ Plzeň - jih - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ossz-plzen-jih.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň - Východní Předměstí, Lobezská 2477/12 - +420 377 426 111

OSSZ Plzeň - sever - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/ossz-plzen-sever.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň - Jižní Předměstí, Goethova 295/10 - +420 377 205 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 403 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Plzeň, náměstí Míru 2 + pobočky (8) - +420 272 185 536

Drážní úřad - www.ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.

Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 1017/11 + pobočky (2) - +420 972 524 098

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Plzeň - Jižní Předměstí, Radobyčická 1313/14 + pobočky (9) - +420 377 169 111, +420 377 169 305

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Plzeň - Východní Předměstí, Jiráskovo náměstí 825/8 + pobočky (7) - +420 377 433 415

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Plzeň - Severní Předměstí, Mozartova 1237/41 + pobočky (7) - +420 377 256 614, +420 377 256 615

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Plzeň - Východní Předměstí, Slovanská alej 2179/20 + pobočky (28) - +420 737 267 330 , +420 377 666 514

Krajské státní zastupitelství Plzeň - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Plzeň - Vnitřní Město, Veleslavínova 27/38 + pobočky (10) - +420 377 868 511

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Plzeň - Jižní Předměstí, Hřímalého 2730/11 + pobočky (7) - +420 377 222 367

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - www.suip.cz/oip06

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Plzeň - Jižní Předměstí, Schwarzova 2617/27 + pobočka - +420 950 179 611

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Plzeň - Jižní Předměstí, Edvarda Beneše 1127/1 + pobočky (75) - +420 377 869 740, +420 731 692 768

Drážní inspekce - www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Plzeň - Jižní Předměstí, Purkyňova 1017/22 + pobočky (3) - +420 736 521 058

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad - www.rr-jihozapad.cz

Zajištění přípravy a realizace regionálního operačního programu.

Plzeň - Jižní Předměstí, Poděbradova 2842/1 + pobočka - +420 602 767 193 , +420 389 058 645

Finanční úřad pro Plzeňský kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Plzeň - Jižní Předměstí, Hálkova 2790/14 + pobočky (16) - +420 377 160 111, +420 377 324 437

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Plzeň - Jižní Předměstí, Kaplířova 2731/7 + pobočky (456) - +420 950 148 111

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Plzeň - Jižní Předměstí, Družstevní 1846/13 + pobočky (31) - +420 377 333 820

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Plzeň - Východní Předměstí, náměstí Generála Píky 2110/8 + pobočky (83) - +420 377 454 022

Okresní soud Plzeň - jih ZAVŘENO (Otevírá Po 06:45)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Plzeň - Jižní Předměstí, Edvarda Beneše 1127/1 - +420 377 868 411

Ing. Ondřej Kugler - www.frosio-inspector.estranky.cz

Provádění protikorozní povrchové ochrany, inspekce kvality, supervizí a konzultací. Zaměřuji se také na kontrolu jakosti provedení jednotlivých nátěrových vrstev a kompletního nátěrového systému, drsnosti, provedení odpovídajícího odmaštění. Zabývám se také …

Starý Plzenec, Radyňská 457 - +420 605 870 799

Okresní soud Plzeň-město - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Plzeň - Východní Předměstí, Nádražní 325/7 - +420 377 869 111, +420nahlizeni@osoud.