Instituce a organizace

Spolek za veselejší Střížkov, o.p.s.

Rozvíjíme kulturní a společenské vyžití a oživuje kulturní a historické tradice díky pořádání různých akcí.

ČESKO-SLOVENSKO-KAZAŠSKÁ SPOLEČNOST

Usnadňujeme vstup českých a slovenských firem na kazašský trh. Vypracováváme marketingovou strategii pro vstup na trh ve středoasijském regionu.

HS Jeníkovice

Provádění myslivost. Nabídka služeb v oblasti lesního hospodářství a ochrany přírody.

Virginia Brno

Jsem občanské sdružení věnující se tanci. Zaměřujeme se na country, western show dance, clogging, line dance, irské tance a společenské tance.

Dechová hudba Šohajé

Nabídka vystoupení skupiny hrající dechovou hudbu. Nabízíme možnost koupě hudebních nahrávek na CD.

MOTOKROSKLUB Český Krumlov

Náš sportovní klub funguje již řadu let a vychovává sportovce motocrossového týmu.

Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů Náchod

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Divadelta o.s.

Sdružení je mladou organizací prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání.

Dětský klub Myšáci

Provozuji soukromé zařízení určené dětem od 1 roku do 5 let. Nabízím denní péči, nárazové i noční hlídání.

Klub Maják Hořice o. s.

Sdružujeme zdravotně postižené děti, mládež, dospělé a jejich přátele. Nabízíme rehabilitační plavání, tvořivé dílny a Muzikoterapie.

I. interní klinika

Provoz lůžkového oddělení obecného vnitřního lékařství, nefrologie, hepatologie a revmatologie. Klinika má dvě standardní lůžková oddělení.

Oddělení dětské hematologie

Zabýváme se diagnostikou a léčbou všech krevních chorob s výjimkou dispenzarizace a léčby onemocnění onkohematologických.

Radioelektronika Cheb Radioklub OK1KWN

Provoz sdružení, které se zabývá rádiovým orientačním během.

Agentura Pavučinka - Centrum služeb a vzdělávání

Nabídka volnočasových programů a pobytů. Pořádání vzdělávacích besed pro různé věkové skupiny na téma vztahy a tradice.

Společnost pro historii potápění Česká republika z.s.

Provoz sdružení, které se zabývá historií potápěčského oboru na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Be Happy

Provoz školičky, nabídka kroužků jazykových, výtvarného umění, jógy pro děti, hudebně pohybové průpravy a volnočasových aktivit pro děti.

MŠ Březová

Mateřská škola pro 55 dětí s jídelnou. K dispozici jsou 2 třídy.

Bohnická Divadelní Společnost o.s.

Nabídka divadelní, umělecké a terapeutické činnosti a zážitkové terapie.

Anglicko-české gymnázium AMAZON, s.r.o.

Provozujeme humanitní gymnázium s rozšířenou výukou angličtiny a výukou předmětů v anglickém jazyce.

Sdružení Andělská Hora, o.s.

Zabýváme se provozováním sdružení se snahou o znovuzrození historických artefaktů z oblasti Andělské hory a okolí.

Tělovýchovná jednota Dukla Praha o.s.

Provoz sportovních oddílů pro atletiku, házenou, moderní pětiboj, plavání, cyklistiku, šachy, kanoistiku, volejbal, veslování, tenis a turistiku.

Klub HÁ-LÁS

Zaměřujeme se na soustavné a cílevědomé soustřeďování podkladů o životě a díle Karla Hájka. Snažíme se seznamovat veřejnost o tomto fotografie.

Komora zubních techniků České republiky

Komora podporuje odbornost výkonu povolání zubních techniků a způsob jeho vykonávání v souladu s obecně závaznými předpisy a jeho etikou.

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Sdružení zaměřené na elektroakustickou hudbu. Pořadatel mezinárodní soutěže Musica Nova.

Klub vojenské historie T-S 19 Turov

Obnova objektů československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Provozujeme muzeum a snažíme se o přiblížení vojenské historie veřejnosti.

Sdružení divadelních souborů Český Dub

Provozujeme sdružení divadelních souborů. Mezi náš repertoár patří hry Dovolená s rizikem, Hexenschuss, Nevěsta z Fílků, Rukojmí a mnoho dalších her.

Tábornický klub Kompas

Provoz dětského sdružení s nabídkou celoročních aktivit.

Dermatovenerologické oddělení

Poskytování léčebné péče pro dospělé i dětské pacienty v plné šíři oboru dermatovenerologie. Oddělení má kapacitu 26 lůžek.

Kardiocentrum

Poskytujeme specializovanou kardiologickou péči. Naše služby poskytujeme na 3 stanicích kardiologického oddělení s celkem 53 lůžky.

Oddělení všeobecné interny

Zajišťování léčebné a diagnostické péče nemocným se všemi interními chorobami.

Oční oddělení

Provozujeme oční oddělení. Specializujeme se na chirurgické a mikrochirurgické výkony.

Neurocentrum-neurochirurgie

Diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění a celé problematiky páteře.

Centrum volného času – Pavučina

Provozujeme centrum s nabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. V areálu jsou k dispozici betonové stoly na tenis, ohniště a další.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Provozujeme anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zajišťujeme také léčbu chronické bolesti.

Alergologie a klinická imunologie

Poskytování komplexní léčebně-preventivní péče o nemocné s astmatem, alergií, defekty imunity a dalšími typy imunopatologických poruch.

Amatérský divadelní soubor Voživot o.s.

Provoz divadelního spolku. Hrajeme loutková představení, pořádáme zkoušky, společné akce a další.

Prostor pro rodinu o. s.

Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního života.

Svaz hudebníků České republiky

Sdružování a podpora hudebníků, skladatelů, hudebních pedagogů a mažoretkových formací.