Základní školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Základní škola s družinou a jídelnou. Celková kapacita školy je 280 žáků. Školní družina má 4 oddělení (celková kapacita je 120 dětí) a je určena žákům 1.–4. ročníku.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Waldorfská základní škola Dobromysl, o.p.s.

Provoz soukromé základní školy. K dispozici je školní družina a možnost stravování ve školní jídelně.

4. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 800 žáků s bezbariérovým přístupem s rozšířenou výukou tělesné výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů. Škola pořádá kulturní a sportovní akce.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Základní škola Easy Start, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu pro 75 žáků. Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka a na individuální a osobní přístup ke každému žákovi. K dispozici je pět tříd. Součástí školy je školní družina a zahrada. Zajišťujeme lyžařské kurzy, plavecké výcviky …

2. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 600 žáků nabízí kroužky počítačů pro začátečníky a pro pokročilé, výtvarný keramický, dramatický a elektrotechnický kroužek.

31. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou a družinou. Vlastní sportovní areál, který využívají nejen žáci školy, ale i sportovní kluby. Vyučování je plně organizované, zahrnuje první i druhý stupeň zpravidla po 3 až 4 ...

25. ZŠ Plzeň

Provoz základní školy pro 940 žáků. Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf. Rozšířená výuka také hudební a výtvarné výchovy. Dále k dispozici jídelna, klub a školní družina.

Masarykova ZŠ Plzeň

Provoz základní školy pro 580 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola nabízí výtvarný, zdravotnický, sportovní, dopravní i pěvecký kroužek.

10. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 580 žáků s rozšířenou výukou informatiky, výpočetní techniky a tělesné výchovy se zaměřením na házenou.

Bolevecká ZŠ Plzeň

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. K dispozici je knihovna.

33. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 700 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Nezvěstice

Provozujeme základní školu pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat turistický kroužek či lyžařský výcvikový kurz.

20. ZŠ Plzeň

Provoz základní školy pro 470 žáků s jídelnou a družinou. Škola nabízí kroužky a poskytuje výchovné poradenství.

13. ZŠ Plzeň

Provoz základní školy pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování výchovného poradenství.

ZŠ Plzeň, Heyrovského

Základní škola pro 230 žáků se školní družinou a klubem zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

22. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

28. ZŠ Plzeň

Základní škola zajišťující výuku až pro 640 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou různé zájmové kluby a činnosti. Vedeme mateřský klub pro maminky s dětmi, kde společně cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme divadlo a relaxujeme. Pro žáky je k dispozici ...

21. ZŠ Plzeň

21. ZŠ Plzeň

Specializujeme se na výuku jazyků, anglický jazyk od 1. třídy, od 6. třídy francouzský či německý jazyk, v 7. třídě i ruský jazyk. Učebny jsou vybavené výpočetní technikou a interaktivní tabulí z projektu EU peníze školám. Žákům jsou dispozici tři hřiště a ...

ZAKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Provozujeme základní školu pro 320 žáků s rozšířenou výukou angličtiny a družinou. Vyučujeme podle svého vzdělávacího programu.

15. ZŠ Plzeň

Základní škola s rozšířenou výukou pro 1260 žáků s družinou a jídelnou. Součástí je divadelní, keramický, jazykový i sportovní kroužek. Škola má k dispozici informační centrum, žákovskou knihovnu spojenou s čítárnou a audiovizuální projekcí. Výuka tělesné ...

14. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů s družinou a jídelnou.

1. ZŠ Plzeň

Provozujeme základní školu pro 1170 žáků. K dispozici je školní družina a jídelna. Pro děti jsou pořádány sportovní akce, divadla, besídky a jiné činnosti. Žáci jsou rozděleni do 1. a 2. stupně a je pro ně zajištěn odpovídající vzdělávací program. Na škole se …

ZŠ Plzeň, Národní

Provozujeme základní školu pro 134 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny, výuku hry na kytaru či kroužek sborového zpěvu, počítačový a keramický kroužek.

ZŠ Starý Plzenec

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Šťáhlavy

Základní škola 1. stupně s kapacitou 150 žáků s družinou pro 60 dětí a jídelnou. Nabízíme kroužek fotbalu, orientálního tance či bojových sportů i sebeobrany včetně míčových her a výuky na počítači. Pořádáme výlety do přírody i za kulturou.

ZŠ Tymákov

Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou.

34. ZŠ Plzeň

Provozujeme státní základní školu pro 720 žáků nabízí rozšířenou výuku hudební výchovy a informatiky. K dispozici je družina, klub a jídelna. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a …