Karlova univerzita

Lékařská fakulta v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku všeobecného lékařství a stomatologie. Samostatným směrem je bakalářské studium ošetřovatelství.

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty a FN Plzeň

Ústav zajišťuje klinicko-biochemická a hematologická vyšetření a výuku klinické biochemie a laboratorních metod.

Středisko didaktické techniky Lékařské fakulty v Plzni

Středisko zajišťuje pořízení a zpracování audiovizuálních záznamů operací a laboratorních pokusů.