Státní mateřské školy

16. MŠ Plzeň

Provozujeme mateřskou školu pro 44 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, tématické dny, vystoupení, besídky či různé soutěže.

2. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy pro 49 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku angličtiny. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek, karnevalů a návštěv knihoven.

24. MŠ Plzeň

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou, Pořádáme kroužky keramiky, plavání, počítačů, práce se dřevem, angličtiny a cvičení jógy, výlety, tématické dny, vystoupení či různé soutěže.

46. MŠ Plzeň

Dvoutřídní mateřská škola spolu se součástí, školní jídelnou, se nachází v klidné vilové zástavbě. V současné době MŠ navštěvuje 45 dětí, rozdělených do dvou tříd z různých ročníků. Během jednoho školního roku se v každé třídě vymění 2 až 5 dětí. Zapisovány …

31. MŠ Plzeň

Mateřská škola s kapacitou 86 dětí a jídelnou. Věnujeme se výuce anglického jazyka, plavání a hře na flétnu. Organizujeme výlety, zájezdy a pobyty v přírodě. Navštěvujeme solné jeskyně, výstavy, zábavně společenských akce, divadelní představení, soutěže a ...

33. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 36 dětí s jídelnou. Naším záměrem je předávat dětem základní životní zkušenosti v prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

38. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou nabízí výuku anglického jazyka, návštěvu solných jeskyní a zajištění plaveckého výcviku. Vedeme keramický kroužek, dětský aerobik a také navštěvujeme divadla. Organizujeme tématické školní oslavy a dny.

44. MŠ Plzeň

Mateřská škola disponuje třemi třídami pro celkem 75 dětí. Součástí mateřské školy je jídelna, zahrada s hracím vybavením a úpravou zeleně.

50. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

54. MŠ Plzeň

Provozujeme mateřskou školu se sportovním zaměřením pro 104 dětí s jídelnou.

6. MŠ Plzeň

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu se zaměřením na ekologii a zdravý životní styl s kapacitou 104 dětí a jídelnou. Nabízíme kurzy plavání a anglického jazyka. K dispozici je infrasauna, tělocvična i dopravní hřiště. Pořádáme ozdravné pobyty, návštěvy ...

70. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 127 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat turistický, výtvarný, dramatický, taneční, sportovní, pracovně výtvarný i keramický kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

80. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy pro 78 dětí. K dispozici je školní jídelna. Nabízíme kroužek plavání a výuku angličtiny.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

51. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy pro 110 dětí s jídelnou. Nabídka výuky anglického jazyka, hry na flétnu a práce na počítači. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek a karnevalů.

37. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Organizujeme výtvarný a literární kroužek, flétničku a hrátky s anglickým jazykem.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

60. MŠ Plzeň

Provozujeme mateřskou školu pro 104 dětí s možností vycházek do lesa a prostorné zahrady s hřištěm. K dispozici je jídelna, keramická dílna, sauna a vířivka.

64. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 274 dětí s jídelnou. Výuka angličtiny a práce na počítači. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

78. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy se 7 třídami s kapacitou 188 dětí od 3 do 6 let s jídelnou a výukou cizích jazyků. Nabízíme výuku plavání a anglického jazyka či keramický, výtvarný, pohybový, pěvecký a hasičský kroužek. Navštěvujeme divadla a solné jeskyně. Pořádáme ...

91. MŠ Plzeň

Provozujeme pětitřídní mateřskou školu pro 200 dětí s 1 třídou pro děti s vadami řeči. K dispozici je jídelna. Nabízíme možnost navštěvovat keramický, hudební, výtvarný, jazykový a sportovní kroužek či výuku plavání.

OTEVŘENO (Zavírá 16:15)

5. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 112 dětí s jídelnou. Pořádáme kurzy plavání, výlety, divadelní představení a jiné akce. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny, tančení a lidových tanců a sborového zpěvu. Zajišťujeme výuku zpěvu, hry na zobcovou flétnu a jiné.

90. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 162 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

21. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 89 dětí s vlastní jídelnou a výukovým plánem zaměřeným na ekologickou výchovu "Kamarádi z barevné zahrádky." Součástí jsou i jesle.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

87. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 196 dětí s jídelnou nabízí sportovní, taneční a jazykový kroužek. Praktikujeme návštěvy dětí v solné jeskyni. Děti v mateřské školce můžou využívat saunu a vířivý bazén.

OTEVŘENO (Zavírá 16:15)

32. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. K dispozici je samostatné ložnice pro odpočinek dětí, jídelna, relaxační místnost.

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8

Provoz mateřské školy pro 122 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek, karnevalů a návštěv knihoven.

17. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy pro 109 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek, karnevalů a návštěv knihoven.

DALMATINKA

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou. Možnost navštěvování zájmových kroužků jako je výuka cizích jazyků, plavání i počítačů. Nabízíme též kroužky výtvarné a hudebně-pohybové činnosti.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Starý Plzenec

Provozujeme státní mateřskou školu s celkovou kapacitou 140 míst. Disponujeme školní jídelnou. Zajišťujeme dny otevřených dveří. Organizujeme a pořádáme společenské a kulturní akce pro děti. Součástí mateřské školy je 5 tříd, společná zahrada a tělocvična.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Tymákov

Mateřská škola pro 54 dětí s jídelnou nabízí předplavecký výcvik, kroužek angličtiny, keramiky, taneční a pohybový kroužek i bruslení. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme …

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Kyšice

Mateřská škola pro 36 dětí s vlastní jídelnou.

MŠ Šťáhlavy

Mateřská škola pro 81 dětí s jídelnou.

MŠ Chrást

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 84 dětí. K dispozici je vlastní jídelna. Nabízíme výuku angličtiny, plavání či zpěvu.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Nezvěstice

Mateřská škola pro 65 dětí s jídelnou.