Politické strany a hnutí

MUDr. Petr Guziana - senátor za ČSSD

MUDr. Petr Guziana - Zkušený lékař, dobrý senátor

Ostrava

ODS Publishing s. r. o.

Eshop pro přátele, členy a příznivce ODS. Nabídka originálních propagačních předmětů s logem ODS. Dámská a pánská trička, mikiny, čepice, vycházkové bundy, šňůrky na klíče a mobily, termohrnky, USB flash paměti a mnoho dalších věcí.

Sdružení nezávislých kandidátů "Pro Mikulov"

Sdružení nezávislých kandidátů "Pro Mikulov"

Jsme jedni z vás a stejně jako vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o vaši přízeň v letošních komunálních volbách.

Mikulov
Volba pro Kladno

Volba pro Kladno

Volba pro Kladno je atypickou politickou stranou, která sdružuje nezávislé kandidáty. Nereprezentuje žádná nesrozumitelná celostátní stranická stanoviska, ani žádnou politickou sílu.

Kladno

Obec pro občany

Sdružení občanů obcí Psáry a Dolní Jirčany za lepší obec. Tyto webové stránky podávají pravdivé a ověřené informace o situaci v obcích a mají za cíl vyvrátit dezinformace, které byly poslední dobou šířeny.

Psáry

TOP 09

TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-židovské kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu.

Praha 1

TOP 09

TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-židovské kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu. Je ...

Jičín

Starostové a osobnosti pro Moravu

Zabýváme se činností politického hnutí. Hlásíme se k individualismu a k principu individuální odpovědnosti, a proto se nechceme schovávat za stranické sekretariáty. Podporujeme osobnosti, které by svými schopnostmi mohli výrazně kvalitativně ovlivnit veškeré …

Česká pravice

Konzervativní politická strana prosazující sociální politiku a podporující snahy o zmírnění inflace a o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu.

Klub angažovaných nestraníků

Provoz politického hnutí, které se věnuje zodpovědné účasti na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Moravané

Pořádání zasedání a poskytování informací o aktivitách politické strany.

Humanistická strana

Politická strana s převážnou účastí mladých lidí a vysokou účastí žen podporující přímou demokracii.

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života a životního prostředí. V čele strany působí předseda Mgr. Ondřej Liška.

Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Politická strana prosazující obnovení konstitučně monarchistické formy českého státu. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z křesťanských kořenů.

Národní prosperita

Činnost konzervativní strany respektující naše národní tradice a zdravé vlastenectví.

Pravý Blok

Jsme strana bojující za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, referenda a přímou demokracii.

Strana demokratického socialismu

Levicová politická strana kladoucí důraz na odpovědnost za budoucnost a podporující přímou demokracii.

Mladí sociální demokraté

Provozujeme mládežnickou, samostatnou a nezávislou organizaci sociálně demokratické orientace. Pořádáme akce a semináře v ČR i zahraničí.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Tábor 2020

Politické hnutí angažující se převážně na komunální úrovni.

Hnutí za přímou demokracii

Snaha o uzákonění práva občanů České republiky na iniciativu a závazné referendum na místní i celostátní úrovni, propagace přímé demokracie.

Věci veřejné

Politická strana, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany.

Sdružení nezávislých kandidátů "Pro Mikulov"

Sdružení nezávislých kandidátů "Pro Mikulov"

Jsme jedni z vás a stejně jako vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni udělat vše …

Strana svobodných občanů

Politická strana reprezentující konzervativní hodnoty a liberální principy otevřených možností. Základními pilíři jsou svoboda a odpovědnost.

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byl zvolen jako předseda Karel Schwarzenberg.

Česká pirátská strana

Prosazovaní respektu k právu člověka na svobodné šíření přijaté informace a ochranu soukromí občana v době internetu.

V.K.Market, s.r.o.

Nabídka správy předluženého majetku, ochrany dlužníků před exekutory či vymahači pohledávek a zbavení dluhů zákonnou cestou.

Kubšice 41+

JUDr. Dalibor Grůza, Ph.D., advokát

Petice za vznik politické strany za zákonná práva všech živých tvorů.

Zlínské hnutí nezávislých

Sdružování nezávislých osob s cílem ovlivňování obecních i obecných záležitostí.

Národní sjednocení

Politická strana stojící na principech demokracie, křesťanského konzervativismu a českého národovectví.

Strana státu přímé demokracie - Strana práce

Politická neparlamentní strana pro posílení a zdůraznění právního a demokratického státu garantujícího rovnost všech před zákonem.