Instituce a organizace

Praktik Klenčí, s.r.o.

Provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé.

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent.

Státní okresní archiv Domažlice

Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra, který slouží k výběru, kontrole a ukládání archiválií.

Okresní státní zastupitelství Domažlice

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Sportovní unie okresu Domažlice

Provoz instituce, která organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

Boxerklub České republiky, územní

Sdružování majitelů, chovatelů a příznivců psů plemene boxer. Poskytujeme poradenství při chovu. Provádíme výcvik. Pořádáme výstavy či soutěže.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lípa Prapořiště

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Domažlice

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Domažlice

Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Revma Liga v ČR

Jsme sdružení spoluobčanů s revmatickým onemocněním, lékařů a zdravotníků. Pořádáme pravidelné rehabilitační cvičení, kulturní a společenské akce.

Úřad práce České republiky

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně ...

Okresní agrární komora v Domažlicích

Okresní agrární komora v Domažlicích

Nabízíme podporu podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

ZŠ Horšovský Týn

Provozujeme základní školu pro 800 žáků. K dispozici je jídelna, klub a družina. Výuka je zaměřená na informatiku, výpočetní technologii a ekologii. Dále si studenti mohou vybrat z anglického, německého a francouzského jazyka. Zajištěny jsou sportovní, ...

Okresní soud v Domažlicích

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Čečovice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1358. Obec se nachází v nadmořské výšce 404 metrů. Na území žije 73 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 17:00)

Černovice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1362. Obec se nachází v nadmořské výšce 437 metrů. Na území žije 185 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 17:00)

Hradiště - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 421 metrů. Na území žije 166 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá St 17:00)

Křenovy - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 368 metrů. Na území žije 140 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Disponujeme divadelním spolkem a sborem dobrovolných hasičů. Pořádáme akce pro děti i dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá St 16:30)

Mezholezy - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 532 metrů. Na území žije 98 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 16:00)

Pelechy - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1789. Obec se nachází v nadmořské výšce 574 metrů. Na území žije 69 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 19:00)

Semněvice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1264. Obec se nachází v nadmořské výšce 493 metrů. Na území žije 113 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Pořádáme akce pro děti i dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá Po 14:00)

Velký Malahov - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1379. Obec se nachází v nadmořské výšce 513 metrů. Na území žije 278 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Blížejov - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1324. Obec se nachází v nadmořské výšce 383 metrů. Na území žije 1451 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Brnířov - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1508. Obec se nachází v nadmořské výšce 461 metrů. Na území žije 380 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá St 17:00)

Bukovec - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1177. Obec se nachází v nadmořské výšce 434 metrů. Na území žije 73 obyvatel. K dispozici je kostel a farnost.

ZAVŘENO (Otevírá Út 17:00)

Čermná - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1233. Obec se nachází v nadmořské výšce 436 metrů. Na území žije 226 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 15:30)

Díly - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1839. Obec se nachází v nadmořské výšce 582 metrů. Na území žije 391 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá Ne 10:00)

Drahotín - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1365. Obec se nachází v nadmořské výšce 485 metrů. Na území žije 185 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:30)

Draženov - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1325. Obec se nachází v nadmořské výšce 451 metrů. Na území žije 407 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Hlohová - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1357. Obec se nachází v nadmořské výšce 412 metrů. Na území žije 251 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

OTEVŘENO (nonstop)

Hlohovčice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1381. Obec se nachází v nadmořské výšce 418 metrů. Na území žije 198 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 17:00)

Hora Svatého Václava - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1239. Obec se nachází v nadmořské výšce 572 metrů. Na území žije 62 obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 16:00)

Horní Kamenice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1115. Obec se nachází v nadmořské výšce 377 metrů. Na území žije 220 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá St 18:00)