Humanitární organizace

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň

Nabídka pomoci při finančních problémech a sociálních potížích.

Ing. Aleš Andr

Zajišťujeme pomoc v běžných a tíživých oblastech života.

NADĚJE o. s.

Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Re-Entry House

Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu.

Rada seniorů České republiky o.s.

Poskytujeme základní právní poradenství, počítačové kurzy a možnost seberealizace ve volnočasových společenských aktivitách.

ADRA, o.p.s.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Rotary club Plzeň

Služby a pomoc v mezinárodní spolupráci ve sféře humanitární, sociální a vzdělávací.

Slunce dětem

Pomoc dětem tělesně i duševně handicapovaným, postiženým vážnou nemocí nebo umístěným a vychovávaným v dětských domovech či obdobných zařízeních.

Plzeňská potravinová banka

Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka …