Náboženské organizace

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě.

Městská charita Plzeň

Poskytujeme sociální a zdravotní pomoc pro seniory, lidi s tělesným postižením či bez domova. Nabízíme osobní asistenci.

Diecézní Charita Plzeň

Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Klášter dominikánů Plzeň

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování studentů.

Křesťanský sbor Plzeň

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Patříme mezi skupinu protestantských církví evangelikálního směru.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Naleznete u nás centrum pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme konference a společné akce.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, volnočasové aktivity, výlety a společenské akce.

Sbor Církve bratrské v Plzni

Provozujeme církevní sbor. Pořádáme bohoslužby, náboženské setkání, výlety a kulturní či společenské akce.

Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel

Pořádání bohoslužeb a sdružování křesťanů pro novou evangelizaci. Provozujeme biblickou korespondenční a teologickou korespondenční školu. Pořádáme kurzy a semináře.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českobratrském evangelickém kostele. Kostel byl postaven podle projektu J. Fišera v letech 1934 - 1936. Objekt má dvě budovy a kolumbárium. V klenbě je kruhovitá železobetonová lucerna a nad průčelní kazatelnou ...

Židovská obec Plzeň

Pořádání bohoslužeb, koncertů a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Plzeň - Západ

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti. Pořádáme setkávání nad biblí. Jsme v péči Neokatechumenátní cesty.