Náboženské organizace

Diecézní Charita Plzeň

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Římskokatolická farnost Domažlice

Poskytujeme informace ze života farnosti a vydáváme farní časopis. Pořádáme bohoslužby, poutě, biblické hodiny, setkání a hodiny náboženství.

Římskokatolická farnost Mrákov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Milavče

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.