Církev římskokatolická

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě.

Diecézní Charita Plzeň

Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Městská charita Plzeň

Poskytování sociální a zdravotní pomoci pro seniory, lidi tělesně postižené či bez domova. Nabídka osobní asistence.

Klášter dominikánů Plzeň

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování studentů.

Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel

Pořádání bohoslužeb a sdružování křesťanů pro novou evangelizaci. Provozujeme biblickou korespondenční a teologickou korespondenční školu. Pořádáme kurzy a semináře.

Římskokatolická farnost Plzeň - Západ

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti. Pořádáme setkávání nad biblí. Jsme v péči Neokatechumenátní cesty.