Katolické řády

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě.

Klášter dominikánů Plzeň

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování studentů.