Katolická charita a misie

Diecézní Charita Plzeň

Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Městská charita Plzeň

Poskytování sociální a zdravotní pomoci pro seniory, lidi tělesně postižené či bez domova. Nabídka osobní asistence.