Českobratrská církev evangelická

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českobratrském evangelickém kostele. Kostel byl postaven podle projektu J. Fišera v letech 1934 - 1936. Objekt má dvě budovy a kolumbárium. V klenbě je kruhovitá železobetonová lucerna a nad průčelní kazatelnou ...