Náboženské organizace

Voda Světla

Voda světla. Čistá energie. Posiluje každou buňku v těle. Celkově harmonizuje, pročišťuje a vitalizuje. Působí blahodárně na celý organismus. Přináší pokoj, mír a vnitřní vyrovnanost. Silně aktivuje srdeční pleteň a šišinku mozkovou. Pomáhá souladu ducha a ...

Klášter kapucínů Sušice

Kláštěr pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

Oblastní charita Horažďovice

Charitní ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba. Občanská poradna.

Česká kongregace sester dominikánek

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích

Nabízíme klub pro děti předškolního a mladšího školního věku, klub pro mládež a dále hlídání dětí. Provozujeme dvě nedělní školy či mateřské centrum. Pořádáme dětské bohoslužby a pobyty.

Oblastní charita Rokycany

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Diecézní Charita Plzeň

Poskytujeme pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Oblastní charita Klatovy

Nabídka sociální a zdravotní péče seniorům či tělesně postiženým.

Farní charita Stříbro

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Městská charita Plzeň

Poskytování sociální a zdravotní pomoci pro seniory, lidi tělesně postižené či bez domova. Nabídka osobní asistence.

Náboženská společnost českých unitářů

Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé.

Sbor Jednoty bratrské v Dobřívi

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Křesťanské společenství Klatovy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádání dětských besídek.

Klášter dominikánů Plzeň

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování studentů.

Křesťanský sbor Plzeň

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Patříme mezi skupinu protestantských církví evangelikálního směru.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Naleznete u nás centrum pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme konference a společné akce.

Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova

Pořádáme bohoslužby, náboženská setkání, volnočasové aktivity, výlety a společenské akce.

Římskokatolická farnost Domažlice

Poskytujeme informace ze života farnosti a vydáváme farní časopis. Pořádáme bohoslužby, poutě, biblické hodiny, setkání a hodiny náboženství.

Římskokatolická farnost Plasy

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání a charitativních akcí.

Římskokatolická farnost Rokycany

Vykonávání bohoslužeb, výuka náboženství, zajištění pohřbů, svateb a křtů. Pořádání setkání mladých lidí.

Sbor Církve bratrské v Plzni

Provozujeme církevní sbor. Pořádáme bohoslužby, náboženské setkání, výlety a kulturní či společenské akce.

Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel

Pořádání bohoslužeb a sdružování křesťanů pro novou evangelizaci. Provozujeme biblickou korespondenční a teologickou korespondenční školu. Pořádáme kurzy a semináře.

Západočeský seniorát Českobratrské církve evangelické

Provoz společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti západních Čech.