Instituce a organizace

21. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 89 dětí s vlastní jídelnou a výukovým plánem zaměřeným na ekologickou výchovu "Kamarádi z barevné zahrádky." Součástí jsou i jesle.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Římskokatolická farnost Ledce u Plzně

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Tachov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství. Pořádáme koncerty a výstavy.

Římskokatolická farnost Mrákov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Milavče

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Zbiroh

Vykonávání bohoslužeb, výuka náboženství, zajištění pohřbů, svateb a křtů. Pořádání setkání mladých lidí.

Domov sociálních služeb Liblín

Poskytování celoročních pobytových služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením.

Karel Klostermann - spisovatel Šumavy

Zabýváme se propagací díla spisovatele Karla Klostermanna, přípravou výstav, vydáváním knih či osvětovou činností.

87. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 196 dětí s jídelnou nabízí sportovní, taneční a jazykový kroužek. Praktikujeme návštěvy dětí v solné jeskyni. Děti v mateřské školce můžou využívat saunu a vířivý bazén.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Sdružení studentů stomatologie České republiky

Zprostředkovávání zahraničních stáží a seminářů. Organizace tuzemských přednášek i letního stomatologického tábora.

32. MŠ Plzeň

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. K dispozici je samostatné ložnice pro odpočinek dětí, jídelna, relaxační místnost.

Římskokatolická farnost Stod

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Přeštice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Blovice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Živnostenský úřad Plzeň

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy. Zaměřuje se na kontrolu provozování živností.

PSP - Klub Koloběhu Plzeň o.s.

Provozujeme sportovní klub se zaměřením na závodní a turistické jízdy na koloběžce, kanoi, kajaku a v zimě především na běžecké lyžování.

Právem k cíli občanské sdružení

Sdružujeme klienty úpadce PRIVATE INVESTORS, a.s. a prosazujeme spravedlivé, úplné a právně nezpochybnitelné narovnání vzniklé situace.

89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8

Provoz mateřské školy pro 122 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek, karnevalů a návštěv knihoven.

Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň

Provozujeme organizaci pomáhající zrakově postiženým spoluobčanům.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:30)

Svaz zdravotně postižených - Šumava

Organizace sdružuje a pomáhá zdravotně postiženým spoluobčanům.

MŠ Hostouň

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Zajišťujeme pohybovou aktivitu, relaxaci, jógu a logopedickou péči. Hrajeme hry a chodíme na procházky.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

K.J.K. Bohemia o.s.

Organizování pomoci starým osamělým lidem. Propagace tradičních řemesel.

17. MŠ Plzeň

Provoz mateřské školy pro 109 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, škol v přírodě, besídek, karnevalů a návštěv knihoven.

MŠ Příchovice

Provozujeme mateřskou školu pro 38 dětí s jídelnou. Zajišťujeme logopedickou péči, plavecký výcvik a pohybovou aktivitu. Jezdíme na výlety, chodíme do divadla a na koncerty.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:15)

Pionýrská skupina Bílá Cerkev Strašice

Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Poskytujeme různé oddíly s různými činnostmi.

Ulice - Agentura terénní sociální práce o.s.

Poskytujeme sociální a zdravotní služby osobám ohroženým sociální exkluzí. Podílíme se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Provádíme sociální práce v oblastech uzavřené ...

QP Testing

QP Testing

Provádíme chemické analýzy, NDT a DT zkoušky, metalografii, 3D měření, rozbor trhlin a poškození materiálů. Zajišťujeme zkoušku technické čistoty dle ISO 16232/VDA 19 a kontrolu kvality výrobku. Poskytujeme třídící služby.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

DALMATINKA

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou. Možnost navštěvování zájmových kroužků jako je výuka cizích jazyků, plavání i počítačů. Nabízíme též kroužky výtvarné a hudebně-pohybové činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Římskokatolická farnost Zavlekov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Budoucnost Valchy o.s.

Provoz sdružení se zaměřením na ochranu přírody, zachování rázu krajiny, infrastrukturu, vlastnická práva a propagaci obce.

Nadační fond Zelený poklad

Naší činností je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

Chotěšovská vlna, o.s.

Obnova a záchrana Chotěšovského kláštera. Snaha o zviditelnění, propagaci a záchranu kulturního dědictví národa. Pořádání benefičních akcí.

Občanské sdružení Ptáček

Výchova dětí a mládeže ve vztahu k přírodě a ekologii. Pořádání dobročinných akcí. Podpora veřejnosti při zapojení do ochrany životního prostředí.

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na Klatovsku.

Římskokatolická farnost Prádlo

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.