Instituce a organizace

Úřad práce České republiky

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Středisko pro ranou péči Plzeň, obecně prospěšná společnost

Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

VŠTJ UK Hradec Králové

Provoz rekondičního centra. Možnost vyzkoušení bezpečné pohybové aktivity v rámci léčby a prevence obezity, cukrovky a vysokého krevního tlaku.

ACET ČR o.s.

Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Naleznete u nás centrum pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme konference a společné akce.

ADRA, o.p.s.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Oddíl JIKO Čácha

Provozujeme cyklistický oddíl JIKO Čácha. Členové oddílu se účastní jak silničních, tak i MTB závodů.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně ...

Junikorn z.s.

Jsme 1. česko-německá školka v Plzni pro děti od 2 do 6 let, kde o Vaše děti pečují zkušení pedagogové, čeští a němečtí rodilí mluvčí. Pravidelně se setkáváme s naší partnerskou školku z německého Neunkirchenu. Naší doménou je bilinguální výchova, kvalitní …

Výbor národní kultury, občanské sdružení

Vydávání časopisů, kritických stanovisek a aktuálních anket ke kulturním a uměleckým otázkám. Pořádání koncertů, výstav a literárních večerů.

Společnost maxillo-faciální chirurgie

Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti maxillo-faciální chirurgie a sdružujeme lékaře pracující v odbornosti maxillo-faciální chirurgie.

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byl zvolen jako předseda Karel Schwarzenberg.

A Basta! o.s.

Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních projektů.

Rotary club Plzeň

Služby a pomoc v mezinárodní spolupráci ve sféře humanitární, sociální a vzdělávací.

Tělovýchovná jednota Litohlavy

Sdružování přátel sportu, organizování sportovních akcí.

Mikroregion Nepomucko

Provoz neziskové organizace mapující dění v regionu Nepomucko. Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích.

Okresní agrární komora v Klatovech

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Dětské klimatické pobyty, o.p.s.

Pořádání léčebných pobytů pro děti s rodiči v rekreačních oblastech na Slovensku a v Chorvatsku.

Tělovýchovná jednota Plzeň - Bílá Hora, občanské sdružení

Provoz sportovního oddílu a sportovního areálu. Ubytovna - standardní ubytování ve velmi přijatelných cenových relacích nabízí ve dvou- a třílůžkovém pokoji – celkem 43 míst.

2. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 600 žáků nabízí kroužky počítačů pro začátečníky a pro pokročilé, výtvarný keramický, dramatický a elektrotechnický kroužek.

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Skvrňany

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíl volejbalu, nohejbalu, karate a všestrannosti. Nabízíme lekce zdravotního, relaxačního a kondičního cvičení, cvičení na overballech a gymballech, cvičení pro děti ...

Pilsenman Club

Provoz sportovního klubu se zaměřením na extrémní a vytrvalostní sportovní soutěže.

Sport Club Plzeň

Provozování sportovního klubu zaměřeného převážně na běžecké lyžování. Zajištění sportovní výchovy, tréninkové přípravy a závodní činnosti dětí, mládeže i dospělých v běhu na lyžích.

Janina Jandovská

Nabízíme kryolipolýzu, metodu bezbolestné liposukce.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

MUDr. Anna Topinková

Poskytování léčebně preventivní péče pro dospělé a děti se šilháním a tupozrakostí.

Haima Plzeň - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby

Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby. Unie sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie.

Plzeňská unie neslyšících

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.

Sdružení plzeňských technických sportů a činností

Spolek sdružuje modelářské kluby, potápěčský, vodácký, kynologický, střelecký a PC klub.

Dětské centrum Plzeň

Zajišťování péče o opuštěné a postižené děti, děti ohrožené prostředím. Kapacita kojeneckého ústavu je 99 lůžek. Poskytujeme také péči o děti vyžadující okamžitou pomoc.

TJ Slavoj Plzeň z.s.

Tělovýchovná jednota zahrnuje 11 oddílů zaměřených na různé druhy sportů (badminton, basketbal, jezdectví, kuželky, sjezdové lyžování, moderní gymnastika, tenis, vodní lyžování, vzpírání, zápas). Pronajímáme sportoviště (tělocvičny, haly, tenisové kurty ...

Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Okresní soud Plzeň - jih

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

Poskytování sociálních služeb pro rodinu, děti, mladistvé, seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince a osoby ohrožené drogovou závislostí. Poskytování odbroného poradenství.