Instituce a organizace

Západočeská

Provádíme výzkum, ochranu a propagaci volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Sdružujeme zájemce o ornitologii a ochranu ptáků.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Organizace dbající na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy.

Boxerklub České republiky, územní

Sdružování majitelů, chovatelů a příznivců psů plemene boxer. Poskytujeme poradenství při chovu. Provádíme výcvik. Pořádáme výstavy či soutěže.

OSSZ Plzeň - jih

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a Rokycany

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Státní oblastní archiv v Plzni

Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra, který slouží k výběru, kontrole a ukládání archiválií.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + sever

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Česká obchodní inspekce

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

OSSZ Plzeň - město

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Sportovní sdružení Tachovska - okres Tachov

Provoz instituce jenž organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

PLZEŇSKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ČSTV

Instituce organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Střední škola, Oselce

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Salesiánské hnutí mládeže

Jsme křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizujeme kroužky, výlety, jednorázové akce a tábory.

Sbor Jednoty bratrské v Dobřívi

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Křesťanské společenství Klatovy

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Pořádání dětských besídek.

REVIS - Regionální vzdělávací a informační středisko

Regionální vzdělávací a informační středisko se primárně zaměřuje na zvyšování vzdělanosti v regionu. Poskytuje kurzy a školení pro volný čas, cvičení a pohybové aktivity, školení na zakázku a individuální výuku, jazykové kurzy, prostory pro školení a ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Český statistický úřad

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

MUDr. Jana Musilová

Praktický lékař pro dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

MUDr. Miroslav Dolejš

Nabízíme služby plastické a estetické chirurgie. Zajišťujeme zvětšení i zmenšení prsou, operace oční víček a další.

MUDr. Petr Chládek

Provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:15)

Lamb&Fish, s.r.o.

Provádíme neinvazivní lifting, trvalou epilaci, detoxikační zábaly, prodlužování řas, těhotenské masáže a hubnoucí lymfodrenáže.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:15)

Stomatologická ordinace MUDr. Pavla Korandová

Nově otevřená zubní ordinace nabízí základní i rozšířené stomatologické ošetření zubů jako dentální hygiena, odstranění zubního kamene, bělení zubů, protetické náhrady, ošetření pomocí laseru, atd. Příjemné prostředí moderně vybavené zubní ordinace.

Archeos

Zabýváme se prováděním záchranných archeologických výzkumů a přírodovědných analýz.

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství v problematice správy komunikací pro města a organizace nebo útvary, které tuto činnost vykonávají.

AA - Anonymní alkoholici

Provozujeme svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu.

Správa Chráněné krajinné oblasti Český les

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Česká asociace pro psychické zdraví

Vytváření prostředí příznivého pro ochranu duševního zdraví občanů a podpora rozvoje přístupů k lidem s duševní nemocí.

Mýto, Náměstí 7 +

Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu

Provozujeme klub zajišťující sportovní akce pro vozíčkáře. Pořádáme celorepublikový turnaj ve stolním tenise vozíčkářů.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Orel jednota Plzeň

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.