Instituce a organizace

Za nové Zdechovicko

Provozování oddílů fotbalu, nohejbalu, rybaření či mariáše.

FBK RAFANI OSTRAVA

Provozujeme florbalový klub pro děti a dospělé. Pořádáme florbalové soutěže.

FBC Tigers Poruba

Provozujeme florbalový klub pro děti a dospělé. Pořádáme florbalové soutěže. Vedeme družstva mužů, starších a mladších žáků a elévů.

FC Slavia Michálkovice

Provozování fotbalového klubu pro mladší i starší žáky, dorost a muže.

MŠ Hustopeče, Školní

Provoz mateřské školy s kapacitou 120 dětí a školní jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže a karnevaly.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Polanka

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Dobříš +

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Hakuna Matata

Provoz soukromé Montessori školky nezařazené v systému státních školek. Poskytujeme služby v anglickém jazyce rodilou mluvčí. Hovoříme i česky.

MŠ Jablonec nad Nisou, Slunečná

Mateřská škola pro 75 dětí. Pořádáme turistické výlety, plavecký a lyžařský výcvik, sportovní dny a jiné.

MŠ Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská

Čtyřtřídní mateřská škola pro 112 dětí pavilónového typu. Třídy jsou vybaveny hernou, ložnicí, příslušenstvím a šatnami. Školu obklopuje zahrada.

MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova

Mateřská škola pro 60 dětí. Nabízíme zájmové aktivity, kroužek angličtiny, keramiky, plavání, turistické výlety a jiné.

MŠ Jablonec nad Nisou, Hřbitovní

Mateřská škola pro 100 dětí. Organizujeme kurzy plavání, lyžování. Pořádáme exkurze, výlety, dětské dny, seznamovací akce společně s rodiči.

Kapička

Provozujeme mateřskou školu se třemi třídami pro 55 dětí. Školku mohou navštěvovat děti s alergiemi či děti zdravotně oslabené. K dispozici je sauna.

Dětské kožní oddělení PeK

Poskytujeme léčebně preventivní péči v plném rozsahu odbornosti dětská dermatovenerologie pro děti od narození do ukončeného 18. roku života.

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Vyšetřování a léčba zánětlivých, nádorových, degenerativních, metabolických, cévních i jiných onemocnění plic, průdušek, průdušnice i pohrudnice.

Klinika dětské neurologie

Specializujeme se zvláště na vývojovou dětskou neurologii a epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění.

Ambulance nemocí plicních a tuberkulózy

Diagnostikujeme a léčíme onemocnění průdušek, plic a pohrudnice, tuperkulózu, nádorová onemocnění plic.

Klinika infekčních chorob

Klinika zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob.

Neurocentrum-neurochirurgie

Diagnostika a terapie chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění a celé problematiky páteře.

Centrum volného času – Pavučina

Provozujeme centrum s nabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. V areálu jsou k dispozici betonové stoly na tenis, ohniště a další.

Psychiatrické oddělení pro dospělé

Diagnostikování a léčba organicky podmíněných stavů poruch psychiky, stavů způsobených užíváním alkoholu nebo jiných psychotropních látek.

Dětská oční klinika

Klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči včetně komplexního spektra chirurgických metod v oblasti dětské oftalmologie.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Urologická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro všechna urologická onemocnění v oblasti dospělé urologie.

Rehabilitační oddělení

Oddělení zajišťuje komplexní léčebnou rehabilitaci s návazností na ostatní obory nemocnice.

Ambulance Psychiatrické kliniky

Zajišťujeme ambulantní psychiatrické služby, příjmy pacientů a veškerou psychiatrickou konsiliární činnost.

Psychiatrická klinika

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči u duševních poruch a nemocí, se zaměřením na akutní stavy s potřebou krátkodobější hospitalizace.

Ortopedická klinika

Poskytujeme komplexní diagnostikou a léčebnou péči u onemocnění pohybového ústrojí včetně traumatologie.

Oddělení ORL

Oddělení poskytuje léčebně preventivní péči lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL respektive hlavy a krku.

Oční klinika

Nabízíme služby oční kliniky. Provozujeme laserové a refrakční centrum a poradnu pro onemocnění rohovky a spojivky.

Neurologická klinika

Klinika diagnostikuje a léčí neurologické choroby. Disponujeme elektrofyziologickou, sonografickou, elektroencefalografickou a spánkovou laboratoří.

Neurochirurgická klinika

Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nemocemi a úrazy nervového systému.

Neonatologické oddělení

Zajišťujeme neonatologickou péči všech tří typů, péči o fyziologické novorozence.

Klinika úrazové chirurgie

Zabýváme se ošetřováním pacientů s poraněním ohrožujícím život pacienta i s poraněním jednodušším.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.

Rodinné centrum Blansko

Provoz rodinného centra, nabídka osobních konzultací problémů, přípravy na manželství a rodičovství a zážitkových programů.

Europa UOMO CZ, o.s.

Naším cílem je informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o rakovině prostaty a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto onemocněním.