Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Bolevák o.s.

Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných druhů.

Plzeň - Výsluní o.s.

Podporujeme rozvoj infrastruktury, zlepšení dopravní dostupnosti a bezpečnosti oblasti i posílení vlivu občanů na její vhodné občanské využití a v neposlední řadě ochranu životního prostředí, přírody a krajiny.

Podpůrný a rozvojový servis o.p.s.

Poskytujeme obecně prospěšné služby veřejnosti, které usnadňují a zkvalitňují pobyt pacientů v nemocnici, nadstandardní vybavení pokojů a čekáren.

Archeos

Zabýváme se prováděním záchranných archeologických výzkumů a přírodovědných analýz.

Mikroregion Radyně

Společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí.

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

Nabídka služeb v oblasti podpory regionálního rozvoje v kraji, posuzování projektů a záměrů, podpory podnikání. Provádíme tvorbu analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických ...

ZIP, o.p.s.

Výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek. Realizace výzkumů pro záchranu a dokumentaci památek ohrožených stavební aktivitou. Poskytujeme poradenství a přednášky, pořádáme výstavy a expozice.

ŠKODA BUS KLUB PLZEŇ

Provoz sdružení, které se zabývá historií hromadné dopravy, především autobusové a trolejbusové. Možnost zajištění svatebních jízd. Provoz muzea autobusů.

Destinační managment Český západ

Činnost neziskové organizace zabývající se plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního ruchu.

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Cílem sdružení je hájit práva a zájmy členských obcí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)