Politická sdružení a spolky

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce.

Klub svobodných demokratů Rokycany

Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro veřejnost.