Sdružení neslyšících

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Plzeňská unie neslyšících

Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst.