Poradenství v oblasti norem a řízení jakosti

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

Akreditovaný certifikační orgán provádějící certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů energetického managementu, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu IT služeb.

KOVO Děčín spol. s r.o.

KOVO Děčín spol. s r.o.

Česká strojírenská společnost zaměřená na nástrojářské práce a přesné CNC obrábění železných i neželezných kovů a plastů. Snahou firmy je poskytnout zákazníkovi co nejširší oblast služeb ve svém oboru. Tím je konvenční i CNC obrábění na strojích značek MAS, …

Audit ISO – Mgr. Monika Kováčová

Komplexní servis při zavedení a přípravě systému kvality a jiných standardů dle ISO. Zajistíme Vám certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 10006, ISO 31000 a jiné. Zajistíme zpracování komplexní dokumentace bez dalších příplatků …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

MUDr. Vladimíra Kohoutová – HACCP

HACCP – systém kritických bodů, záruka zdravotní bezpečnosti potravin. Pomohu Vám nejen odborně a efektivně zavést systém kritických bodů, ale také Vám poskytnu praktické rady a informace, jak jej udržovat. Kromě těchto služeb provádím interní audity již ...

"QEMS" s.r.o.

Poradenství při zavádění systémů managementu jakosti. BOZP a PO, QMS, EMS, GMP, GTP, HACCP, ČSN EN ISO 9001:2001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011, ČSN EN 729-2, školení, audity, certifikace, enviroment, EMAS. Komplexní služby v oblasti ekologie.

Jiří Volejník – Technické normy

Obchod specializovaný na normy technické české a zahraniční. Prodej publikací, věstníků, sbírek zákonů, aktualizace norem. Objednávky v e-shopu.

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Kompletní servis našich služeb v oblasti BOZP, PO, systém HACCP, pokladní systémy - Dotykačka / EET, hygiena práce. Vypracování dokumentací, školení, zastupování při kontrolách, atd. Hasící přístroje, lékárničky, bezpečnostní značení a další produkty. ...

CNT - CENTIA QUALITY s.r.o.

Nabízíme poradenství, školení, audity - ISO 9000, ISO 14000, HACCP, ISO/TS 16949 a C-o-C.

Ing. Petr Chmelík

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení jakosti ISO včetně certifikace a servisu.

TAV International, a.s.

Provádění vizuálních kontrol, měření, kalibrací a manuálních selekčních prací dle požadovaných norem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

ReVa Czech, s.r.o.

Poskytování služeb kontroly kvality, třídění a oprav dílů v automobilovém průmyslu.

EASY ISO, s.r.o.

EASY ISO, s.r.o.

Provádění auditů a poskytování poradenství v oblasti systémů jakosti.

Versa Systems, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblastech integrovaných systémů řízení, řízení vztahů se zákazníky, správy a oběhu dokumentů.

Ing. Pavel Růžička

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti informací, řízení kvality a řízení IT služeb dle standardů ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005, ISO 20000-1.

MS CERT, s.r.o.

Implementace a certifikace systémů řízení kvality podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP a HACCP. Zajištění bezpečnostní prověrky NBÚ.

ekvalita.cz, a.s.

Provádíme certifikace ISO, bezpečnostní prověrky NBÚ, kurzy a školení.

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Nabízíme zavádění systémů řízení softwarovým nástrojem EISOD. Zajistíme informační podporu managementu s nasazením procesního řízení.

PYRGOS, spol. s r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů. Pořádáme kurzy a školení. Zavádíme systémy jakosti ve firmách v oblasti personalistiky, organizujeme exkurze pro žáky základních a středních škol ve firmách a výzkumných ústavech.