Kontrolní služby

MUDr. Vladimíra Kohoutová – HACCP

HACCP – systém kritických bodů, záruka zdravotní bezpečnosti potravin. Pomohu Vám nejen odborně a efektivně zavést systém kritických bodů, ale také Vám poskytnu praktické rady a informace, jak jej udržovat. Kromě těchto služeb provádím interní audity již ...

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního ...

Technická inspekce České republiky

Provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Evropská inkasní, s.r.o.

Nabídka detektivních služeb a inkasování pohledávek. Evropská inkasní, s.r.o., se specializuje na inkaso pohledávek po splatnosti, od zadání pohledávky do systému, kdy vyhodnotíme její oprávněnost, přes mimosoudní či soudní vymáhání až k případné exekuci. O …

YORK real, s.r.o.

Provádíme kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců.

BS solution, s.r.o.

Nabízíme kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců – účinné opatření proti zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců.