Znalci a odhadci věcí movitých

Ing. Jaroslav Ježek

Nabídka oceňování podniků, odhadů nemovitostí, movitých věcí i nehmotného majetku. Nabízíme poradenství a zajištění znaleckých ocenění zejména ve věcech obchodních společností, konkrétně pro účely fúzí, akvizic, změn právní formy, ocenění podniků, cenných ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Kancelář soudního znalectví – Ing. Božena Sochorová & kol.

Komplexní znalecké služby pro ocenění lesních i zemědělských pozemků a porostů. V případě potřeby a zájmu klientů o znalecký posudek z jiného odvětví spolupracuji i se znalci z jiných oborů. V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout své služby i při jiných ...

ODHAD NEMOVITOSTÍ – Bc. Zbyněk Sova

Profesionální odhady věcí nemovitých v regionu Plzeň. Pro odhady nemovitostí mám vhodnou kvalifikaci. Jsem členem Komory soudních znalců ČR, kde se pravidelně zúčastňuji zasedání a schůzí. Nabízíme též poradenství v oblasti nemovitostí (investiční, zajištění …

VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Provádíme tržní oceňování nemovitostí a movitého majetku, odborná vyjádření pro dědické řízení či znalecké posudky o ceně motorových vozidel.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

Libor Peprný

Ceny a odhady se specializací pro oceňování vozidel, strojů a zařízení zemědělské a manipulační techniky.

Ing. Tomáš Kubeš

Nabídka znaleckých posudků z oboru doprava, ekonomika či strojírenství. Provádění oceňování motorových vozidel a zemědělské či manipulační techniky.

Ing. Jiří Brichta, CSc.

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování strojírenských výrobků a služeb či řízení, plánování a organizaci ekonomiky.

Aleš Bergl

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen drahých kovů, diamantů a šperků.

Jaroslav Baumruk

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Jan Psutka

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a kultura. Zaměřuji se na obrazy i keramiku včetně oceňování.