Znalci a odhadci nemovitostí

Ing. Jaroslav Ježek

Nabídka oceňování podniků, odhadů nemovitostí, movitých věcí i nehmotného majetku. Nabízíme poradenství a zajištění znaleckých ocenění zejména ve věcech obchodních společností, konkrétně pro účely fúzí, akvizic, změn právní formy, ocenění podniků, cenných ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

ODHAD NEMOVITOSTÍ – Bc. Zbyněk Sova

Profesionální odhady věcí nemovitých v regionu Plzeň. Pro odhady nemovitostí mám vhodnou kvalifikaci. Jsem členem Komory soudních znalců ČR, kde se pravidelně zúčastňuji zasedání a schůzí. Nabízíme též poradenství v oblasti nemovitostí (investiční, zajištění …

ENG line s.r.o.

Na stavebním trhu se pohybuji již od roku 1989 v oboru pozemní stavby. Od roku 1998 jsem autorizovaný stavitel (technik) působící ve všech stavebních činnostech. Od novostaveb přes rekonstrukce až po realizace bytové i průmyslové výstavby. Zajišťujeme odhady …

AED REALITNÍ KANCELÁŘ

Naše realitní kancelář nabízí prodej, nájem a pronájem objektů (byty, domy, chaty a chalupy, bytové a nebytové prostory, obchody a výrobní haly a sklady). Další činností firmy v oblasti realit je správa a oceňování nemovitostí. V neposlední řadě také ...

LICITA s.r.o.

Zpeněžování nemovitého a movitého majetku, podniků, majetkových podílů a pohledávek formou dražeb, výběrových řízení a přímých prodejů. Oceňování a inventarizace majetku, marketingové strategie prodeje nemovitostí.

Ing. Tomáš Hoskovec – TH REAL

Znalecké posudky staveb: znalecký posudek kvality stavby, znalecký posudek ceny stavebních prací, inspekce stavebně-technického stavu nemovitosti, návrh na odstranění vad a poruch, včetně sanace vlhkosti. Oceňování nemovitostí: znalecký posudek o …

Plzeňská oceňovací, spol. s r.o.

Jsme soudní znalci a odhadci v oborech - nemovitosti, podniky, nehmotný majetek, movitý majetek, zásoby a motorová vozidla. Provádíme znalecké posudky a odhady pro tyto účely - pojištění, úvěry, účetnictví, daně, investice, dědictví a dražby.

Anna Schejbalová

Oceňování nemovitostí v administrativních i tržních cenách, znalecké posudky bytů, rodinných domů, pozemků, činžovních domů, garáží, chat, chalup, věcných břemen a dalších nemovitostí.

Eva Holá

Znalec v oboru nemovitosti, odhadce pro věci movité i nemovité - oceňování budov, bytů, chat, pozemků.

ing.pavel Nutil

Moje firma se zabývá těmito základními činnostmi: •arboristika – kácení stromů (zejména rizikové), údržba vzrostlých stromů, výsadby dřevin •péče o krajinu •lesní hospodářství - výkon funkce odborného lesního hospodáře, provádění pěstebních ...

Odhady nemovitostí – Šárka Muková

Na trhu nemovitostí působím již od roku 2006. V nabídce mých služeb naleznete oceňování pro úvěrová řízení, dědická řízení, znalecké posudky či zajištění převodu nemovitostí. Naše služby: realitní služby, odhady nemovitostí, kompletní právní ...

Horšice 113 +

Tichý & Poláček - patentoprávní a známková kancelář

Evropský patentový zástupce. Realizujeme ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, registraci ochranných známek, převody chráněných řešení. Oceňujeme nehmotné vlastnictví. Zastupujeme své klienty při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví při ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Ing. František Klokočík

Nabízené služby: znalecké posudky v oblasti vad a poruch pozemních staveb znalecké posudky o ceně obvyklé (tržní) zpracované nákladovým, výnosovým a porovnávacím způsobem znalecké posudky o ceně úřední oponentní znalecké posudky revizní ...

Nejlepší bydlení realitní společnost, s.r.o.

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti realit včetně zajištění optimálního financování. Zprostředkujeme koupi a prodej bytů, rodinných domů, činžovních domů a pozemků. Dále také zprostředkujeme pronájem bytů, rodinných domů, nebytových prostor. Vyhledáváme ...

R.V.FIX, s.r.o.

Nabídka služeb realitní kanceláře. Naše realitní společnost Vám zprostředkuje koupi, prodej a pronájem všech druhů nemovitostí. Zajistíme Vám právní a ekonomický servis, vyřídíme za Vás hypoteční úvěr, znalecký posudek, pojištění nemovitosti a budeme Vás …

Ing. Libor Fiala

Služby soudního znalce v oblasti oceňování lesů, lesních zemědělských i jiných pozemků, škody na lesních porostech apod. Ministerstvem zemědělství akreditovaný poradce pro dotace.

Jan Pour

Nabídka služeb soudního znalce a odhadce nemovitého majetku v oboru ekonomika, odvětví cen a odhadů.

Miloslav Kosnar

Znalecké posudky a odhady nemovitostí, poradenství v oboru nemovitostí a stavebnictví.

Ladislava Stachová

Oceňování nemovitostí. Nabídka zprostředkovatelské činnosti v oblasti financí.

Ing. Vlastimil Outlý

Provádění odhadů nemovitostí včetně souvisejících služeb.

Marie Hráchová

Nabídka oceňování nemovitostí.

Plískov 75 +

Miroslav Stuchlík

Nabídka služeb v oblasti oceňování a odhadů nemovitostí.

Ing. Josef Holý

Nabídka služeb v oblasti znaleckých posudků, oceňování a odhadů nemovitostí.

Vladimír Vaska

Nabídka znaleckých posudků. Poskytování realitních služeb.

Adam Dragoun

Oceňování nemovitostí pro úvěrová řízení a pro dědická řízení. Další služby jsou zajišťování znaleckých posudků, smluvních dokumentů k nemovitostem, posouzení ceny a právního stavu nemovitostí. Lokalita působnosti je v celém Plzeňském kraji.

Jan Pivoňka

Provádění odhadů nemovitostí, znaleckých posudků pozemků, bytů a domů pro převody vlastnictví. Vypořádání dědictví a daně.

Ing. Pavla Wolfová

Tvorba znaleckých posudků v oblasti oceňování nemovitostí.

Ing. Luboš Hošek

Oceňování a odhady nemovitostí. Znalecké posudky pro účely vyměření daně z převodu nemovitostí, daně darovací a pro účely vypořádání dědictví.

Ing. David Stodola

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Ing. Josef Vaněk

Zpracovávám znalecké posudky. Provádím oceňování nemovitého majetku, projektovou činnost ve stavebnictví, inženýrskou činnost, stavební dozor.

Karel Kliment

Nabídka znaleckých posudků, odhadů nemovitostí a tržního oceňování.

Bc. Tomáš Vladař

Provádím oceňování nemovitostí. Zajistím znalecké posudky pro daňové účely i tržní odhady pro úvěrová řízení.

Marcela Šandová

Stanovení ceny pro převod nemovitosti kupní i darovací smlouvou.

Ing. Josef Červený

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Václav Hradecký

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí.

Jiří Čapek

Provádíme oceňování nemovitostí tržním a administrativním způsobem. Stanovení ceny pro prodej a dědictví.

Hlohová 113 +

Ing. Pavel Rada

Poskytujeme služby soudního znalce pro oceňování nemovitostí a věcných břemen.

Bc. Alena Němcová

Nabídka služeb v oblasti oceňování nemovitostí a vyhotovení znaleckých posudků.

Ing. Zdeněk Kubeš

Provádím oceňování nemovitostí, znalecké posudky pro daňové účely a dědictví, odhady pro úvěrová řízení.

Ing.Ladislav Vlk

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí.

Ing. Václav Kolář

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí.

Pavel Sedláček

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a stavebnictví. Zaměřuji se na oceňování zemědělských, obytných i průmyslových staveb.

Ing. Martin Petruš

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Ing. Pavel Boublík

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí.

Ing. Milan Kroupa

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a stavebnictví. Zaměřuji se na oceňování nemovitostí včetně obytných staveb.

Jakub Kapic

Nabízím služby znalce v oboru stavebnictví. Zaměřuji se na obytné stavby.