Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci.

Ing. Jaroslav Ježek

Ing. Jaroslav Ježek

Nabídka oceňování podniků, odhadů nemovitostí, movitých věcí i nehmotného majetku. Nabízíme poradenství a zajištění znaleckých ocenění zejména ve věcech obchodních společností, konkrétně pro účely fúzí, akvizic, změn právní formy, ocenění podniků, cenných ...

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokát JUDr. Vojtěch Dragún

Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Advokát JUDr. Vojtech Dragún Vám pomůže s kteroukoliv právní problematikou, poskytuje právní služby v celé České republice i na Slovensku na základě zápisu v České i Slovenské advokátní ...

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokátní kancelář nabízí poradenství v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, sepsání smluv, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, zastupování před soudy, řešení dopravních nehod včetně přestupkového práva.

Advokátní kancelář ŠÍMA & partneři

Naše advokátní kancelář má téměř dvacetiletou tradici v poskytování komplexních právních služeb pro firemní i občanskou klientelu, a to jak z oblasti civilního tak správního a trestního práva. Dále právo obchodních společností, korporátní právo, akvizice a ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech: občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo, nemovitosti, zakládání společností. V případě potřeby je možno poskytnout i jiné právní služby dle požadavků klienta. Naše advokátní kancelář …

Celostátní Česká Služba

Celostátní Česká Služba

Celostátní česká služba pro lidi nad 50 let uspoří svým aktivním uživatelům průměrně 2700 Kč ročně. Nejčastější úspory a názorné příklady služeb, které můžete využívat: zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech: právo občanské (včetně dědického a bytového práva a převodů nemovitostí), trestní, insolvenční, exekuční, rodinné, obchodní, pracovní.

JUDr. Dana Kolaříková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Petr Knobloch

JUDr. Petr Knobloch

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zaměřené na trestní, obchodní, občanské, rodinné a správní právo. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, právní poradenství a pomoc v trestním řízení.

PROFI-CZ, spol. s r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek po celé ČR a SR, zprostředkování exekucí a rozhodčí řízení. Bez záloh předem, provize až z vymožené pohledávky. Spolupracujeme se soukromými detektivy.

JUDr. Martin Aleš

Zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech (společenské právo). Obchodní právo se zaměřením na německé právo. Smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor. Smlouvy o převodu bytů. Obhajoba v trestních věcech. Vymáhání ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokátní kancelář – JUDr. Marie Pařížské

Poskytuji právní služby. Zabývám se občanským právem, právem k nemovitosti, rodinným právem a obchodním právem.

Mgr. Martina Tetzeliová, advokátka

Komplexní odborná právní pomoc vyhovující požadavkům a možnostem klienta. V rámci poskytování právních služeb vždy chráním zájmy klienta.

Mgr. Petr Růžek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Pavel Roubal, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného, správního a trestního práva.

Mgr. Soňa Žourková, advokát

Občanské právo. Rodinné právo. Obchodní právo, Trestní právo. Právní poradenství. Vymáhání pohledávek. Sepisování smluv. Zastupování před soudy a správními úřady. Právo nemovitostí. Řešení občanskoprávních vztahů – nároky ze smluv o dílo, …

Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o.

Právní služby v oblastech občanského, obchodního, dopravního a pracovního práva. Komplexní právní servis jak fyzickým tak i právnickým osobám při jejich podnikání, ale i právní pomoc jednotlivcům při řešení jejich osobních situací. Naši advokáti a právníci ...

JUDr. Lucie Vlková

Jmenuji se Lucie Vlková a jsem zapsaná mediátorka a advokátka s pětiletou praxí v advokacii. Baví mě vymýšlet řešení nestandardních situací a hledání správné cesty pro klienta tak, aby se plnila jeho očekávání. Věřím, že šance na úspěch je téměř vždy, jen ji …

AK Jakub Šauer

Nabízím advokátní služby zejména v oblasti občanského, trestního, insolvenčního a rodinného práva. Vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, advokátní úschovy.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Mgr. Tomáš Šmucr, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech.

JUDr. KATEŘINA ŠVECOVÁ - advokát

Advokát se specializací na náhradu škod vzniklých při dopravních nehodách: bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradní vozidla, půjčovné, oprava vozidla nebo škoda na vozidle.

Mgr. Vojtěch Blažek, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské právo, trestní právo a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Jaroslav Kosnar, advokát

Poskytuji advokátní služby v oblasti obchodního a finančního práva.

Mgr. Lenka Zajícová, advokát

Poskytujeme advokátní služby se zaměřením na generální praxi.

Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v celé šíři platného práva se specializací ve vybraných právních oborech.

JUDr. Pavel Hanuš, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. David Kittel - notář

Poskytuji komplexní notářské služby a související právní pomoc především v oblastech obchodních korporací, nemovitostí, úschov peněz, pořízení pro případ smrti nebo společného jmění manželů. Jako soudní komisař pověřený Okresním soudem Plzeň-město provádím ...

JUDr. Martina Lintnerová, advokátka

Provozuji advokátní kancelář. Zabývám se občanským, rodinným, pracovním, obchodním, správním a trestním právem. Nabízím sepisy smluv, věcná břemena, právní pomoc při rozvodu manželství, přípravu veškerých dokumentů vyplývajících z pracovně právních vztahů, ...

Advokátní kancelář Navrátil Menčík, s.r.o.

Poskytujeme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, nájemní, pracovní, rodinné a trestní právo. Provádíme mediace, veřejné zakázky, organizace výběrových řízení a společenství vlastníků jednotek.

Mgr. Tereza Maříková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby - zastupování v řízení před soudy a dalšími orgány, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, stanovisek, obhajobu v trestních věcech a jiné. Zaměřuji se na rozvodové, občanské, rodinné, správní, trestní či pracovní právo. ...

Mgr. Ing. Robert Bochníček, advokátní kancelář

Provozujeme advokátní kancelář. Nabízíme služby v oblasti občanského, trestního, obchodního či pracovního práva. Zaměřujeme se na směnky, zástavy, dopravní nehody, advokátní úschovy či pojistné události. Dále na dědictví, vypořádání společného jmění manželů, …

Mgr. Barbara Mercová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního, správního a insolvenčního práva. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. …

Mgr. Martin Vostracký, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo.

JUDr. Karel Mateřánka, advokát

Profesionalita, individuální přístup, zodpovědnost, pečlivost a cenová dostupnost poskytovaných právních služeb. Komplexní řešení v rámci vymáhání pohledávek. Právo občanské, rodinné, obchodní, správní, trestní, pracovní i insolvenční. Právní služby on-line.

JUDr. Michal Štekl - advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na bytové a lesní právo. Řeším zadávání veřejných zakázek. Nabízím právní poradenství v českém, německém i v anglickém jazyce.

Mgr. Eva Hrbotická, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se obchodní, občanské, trestní a přestupkové právo. Řeším výkon rozhodnutí a exekuce. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce. .

Mgr. František Bureš, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo, rozvody a společné jmění manželů. V oblasti insolvenčního práva jsme schopni řešit jakoukoliv právní a životní situaci. Nabízím právní poradenství v českém i …

Mgr. Marek Hudlický, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, trestní, správní, cizinecké a azylové právo.

JUDr. Mgr. Martin Horák, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, ústavní, obchodní, trestní, správní a přestupkové právo. Řeším lidská práva a svobody. Poskytuji právní poradenství v českém, německém i v anglickém jazyce.