Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Advokátní kancelář ŠÍMA & partneři

Naše advokátní kancelář má téměř dvacetiletou tradici v poskytování komplexních právních služeb pro firemní i občanskou klientelu, a to jak z oblasti civilního tak správního a trestního práva. Dále právo obchodních společností, korporátní právo, akvizice a ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Advokát JUDr. Vojtěch Dragún

Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Advokát JUDr. Vojtech Dragún Vám pomůže s kteroukoliv právní problematikou, poskytuje právní služby v celé České republice i na Slovensku na základě zápisu v České i Slovenské advokátní ...

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokátní kancelář nabízí poradenství v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, sepsání smluv, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, zastupování před soudy, řešení dopravních nehod včetně přestupkového práva.

Advokátní kancelář Plzeň - Mgr. Ing. Pavel CINK

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech: občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo, nemovitosti, zakládání společností. V případě potřeby je možno poskytnout i jiné právní služby dle požadavků klienta. Naše advokátní kancelář …

JUDr. Jaroslav Tomášek

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, občanského a obchodního práva.

JUDr. Eva Kubiková

Poskytování právních služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního,trestního a správního práva.

Mgr. Ing. Jan Lerch

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovního, správního a trestního práva.

JUDr. Petr Knobloch

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zaměřené na trestní, obchodní, občanské, rodinné a správní právo. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, právní poradenství a pomoc v trestním řízení.

JUDr. Jitka Příborská - advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením zejména na obchodní a občanské právo.

Spolek Juristic, o.s.

Poskytování služeb v oblasti práva a informačních technologií.

Mgr. Milada Škvainová

Advokátní kancelář. Obchodní právo, právo občanské (zvláštní zaměření na smluvní vztahy v oblasti nemovitostí), stavební právo, správní právo, finanční právo. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků …

Mgr. Petr Kyncl

Advokátní kancelář poskytuje právní služby firmám a občanům podle zákona o advokacii v oblasti obchodního a občanského práva (včetně převodu bytů a nemovitostí), pracovního, rodinného a trestního práva. Právní služby v českém a anglickém jazyce.

Petr Zýka Mgr. Ing.

Zajišťujeme veškeré odborné právní služby z oblastí práva občanského, obchodního, pracovního a trestního.

JUDr. Vladimír Procházka, advokátní kancelář

Nabídka služeb v oblasti trestního, správního a restitučního práva.

JUDr. Josef Burda, notář

Zajišťujeme veškerou notářskou činnost, zejména zakládání společností vč. zápisu do obch. rejstříku, sepisujeme veřejné listiny o právních úkonech, darovací a kupní smlouvy vč. úschovy peněz a listin, závěti, manželské smlouvy. Parkování ve dvoře.

Advokátní kancelář MARTINSKÁ

Nabízíme advokátní služby se zaměřením na občanské, obchodní, insolvenční, pracovní, trestní a správní právo.

Law&Finance, s.r.o.

Poskytování právního a daňového poradenství.

PROFI-CZ, spol. s r.o. - vymáhání pohledávek

Vymáhání a odkup pohledávek po celé ČR a SR, zprostředkování exekucí a rozhodčí řízení. Bez záloh předem, provize až z vymožené pohledávky. Spolupracujeme se soukromými detektivy.

Mgr. Markéta Kryslová

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní zastoupení se specializací na občanské, obchodní, energetické, správní právo a právní pomoc obcím a krajům (municipální právo). Právní pomoc on-line. Právní audit.

JUDr. Petra Marková, advokátka

Advokátní kancelář se specializací na nemovitosti, smlouvy, problematiku společenství vlastníků jednotek. Advokát poskytuje poradenství, sepisování smluv i zastoupení před soudy, zejména v občanskoprávních věcech.

JUDr. Dana Kolaříková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Advokát Mgr.Tomáš Kuděj

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní pomoc v oblasti občanského a obchodního práva, převodů nemovitostí a bytů, zakládání a změn obchodních společností, pracovního práva, vymáhání pohledávek, zastupuje před soudy a správními orgány.

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech: právo občanské (včetně dědického a bytového práva a převodů nemovitostí), trestní, insolvenční, exekuční, rodinné, obchodní, pracovní.

JUDr. Vlastimil Skopeček, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, trestního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Anna Outlá

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a autorského práva.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Martin Aleš

Zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech (společenské právo). Obchodní právo se zaměřením na německé právo. Smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor. Smlouvy o převodu bytů. Obhajoba v trestních věcech. Vymáhání ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Jaroslav Bárta, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního, přestupkového, správního a trestního práva.

JUDr. Antonín Dejmek

Poskytování advokátních služeb v oblasti trestního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Václav Horák

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na investice a obchodní právo.

JUDr. Dana Kůsová, advokátka

Poskytování služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. František Koranda

Poskytujeme právní služby se zaměřením na trestní, obchodní a pracovní právo.

JUDr. Václav Korecký

Nabídka právních služeb v oblasti generální právní praxe.

Miloslav Kreysa, promovaný právník

Poskytování advokátních služeb především v oblasti občanského, rodinného, pracovního, finančního, trestního, správního a pozemkového práva.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)