Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář ŠÍMA & partneři

Naše advokátní kancelář má téměř dvacetiletou tradici v poskytování komplexních právních služeb pro firemní i občanskou klientelu, a to jak z oblasti civilního tak správního a trestního práva. Dále právo obchodních společností, korporátní právo, akvizice a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokát JUDr. Vojtěch Dragún

Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Advokát JUDr. Vojtech Dragún Vám pomůže s kteroukoliv právní problematikou, poskytuje právní služby v celé České republice i na Slovensku na základě zápisu v České i Slovenské advokátní ...

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r.o.

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech: občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo, nemovitosti, zakládání společností. V případě potřeby je možno poskytnout i jiné právní služby dle požadavků klienta. Naše advokátní kancelář …

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokátní kancelář nabízí poradenství v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, sepsání smluv, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, zastupování před soudy, řešení dopravních nehod včetně přestupkového práva.

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech: právo občanské (včetně dědického a bytového práva a převodů nemovitostí), trestní, insolvenční, exekuční, rodinné, obchodní, pracovní.

JUDr. Dana Kolaříková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Petr Knobloch

JUDr. Petr Knobloch

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zaměřené na trestní, obchodní, občanské, rodinné a správní právo. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, právní poradenství a pomoc v trestním řízení.

PROFI-CZ, spol. s r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek po celé ČR a SR, zprostředkování exekucí a rozhodčí řízení. Bez záloh předem, provize až z vymožené pohledávky. Spolupracujeme se soukromými detektivy.

JUDr. Martin Aleš

Zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech (společenské právo). Obchodní právo se zaměřením na německé právo. Smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor. Smlouvy o převodu bytů. Obhajoba v trestních věcech. Vymáhání ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Martina Tetzeliová, advokátka

Komplexní odborná právní pomoc vyhovující požadavkům a možnostem klienta. V rámci poskytování právních služeb vždy chráním zájmy klienta.

Mgr. Petr Růžek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Pavel Roubal, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného, správního a trestního práva.

Mgr. Soňa Žourková, advokát

Občanské právo. Rodinné právo. Obchodní právo, Trestní právo. Právní poradenství. Vymáhání pohledávek. Sepisování smluv. Zastupování před soudy a správními úřady. Právo nemovitostí. Řešení občanskoprávních vztahů – nároky ze smluv o dílo, …

Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o.

Právní služby v oblastech občanského, obchodního, dopravního a pracovního práva. Komplexní právní servis jak fyzickým tak i právnickým osobám při jejich podnikání, ale i právní pomoc jednotlivcům při řešení jejich osobních situací. Naši advokáti a právníci ...

JUDr. Lucie Vlková

Jmenuji se Lucie Vlková a jsem zapsaná mediátorka a advokátka s pětiletou praxí v advokacii. Baví mě vymýšlet řešení nestandardních situací a hledání správné cesty pro klienta tak, aby se plnila jeho očekávání. Věřím, že šance na úspěch je téměř vždy, jen ji …

AK Jakub Šauer

Nabízím advokátní služby zejména v oblasti občanského, trestního, insolvenčního a rodinného práva. Vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, advokátní úschovy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Tomáš Šmucr, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech.

JUDr. KATEŘINA ŠVECOVÁ - advokát

Advokát se specializací na náhradu škod vzniklých při dopravních nehodách: bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradní vozidla, půjčovné, oprava vozidla nebo škoda na vozidle.

Mgr. Vojtěch Blažek, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské právo, trestní právo a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Jaroslav Kosnar, advokát

Poskytuji advokátní služby v oblasti obchodního a finančního práva.

Mgr. Lenka Zajícová, advokát

Poskytujeme advokátní služby se zaměřením na generální praxi.

Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v celé šíři platného práva se specializací ve vybraných právních oborech.

JUDr. Pavel Hanuš, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. David Kittel - notář

Poskytuji komplexní notářské služby a související právní pomoc především v oblastech obchodních korporací, nemovitostí, úschov peněz, pořízení pro případ smrti nebo společného jmění manželů. Jako soudní komisař pověřený Okresním soudem Plzeň-město provádím ...

JUDr. Martina Lintnerová, advokátka

Provozuji advokátní kancelář. Zabývám se občanským, rodinným, pracovním, obchodním, správním a trestním právem. Nabízím sepisy smluv, věcná břemena, právní pomoc při rozvodu manželství, přípravu veškerých dokumentů vyplývajících z pracovně právních vztahů, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Advokátní kancelář Navrátil Menčík, s.r.o.

Poskytujeme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, nájemní, pracovní, rodinné a trestní právo. Provádíme mediace, veřejné zakázky, organizace výběrových řízení a společenství vlastníků jednotek.

Advokátní kancelář JUDr. David Sedláček

Nabídka právních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, insolvenční agenda zejména oddlužení. Vše včetně procesního zastoupení. Specializace: nemovitostní kontraktace od 3000 Kč, advokátní úschovy, …

Mgr. Tereza Maříková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby - zastupování v řízení před soudy a dalšími orgány, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, stanovisek, obhajobu v trestních věcech a jiné. Zaměřuji se na rozvodové, občanské, rodinné, správní, trestní či pracovní právo. ...

Mgr. Ing. Robert Bochníček, advokátní kancelář

Provozujeme advokátní kancelář. Nabízíme služby v oblasti občanského, trestního, obchodního či pracovního práva. Zaměřujeme se na směnky, zástavy, dopravní nehody, advokátní úschovy či pojistné události. Dále na dědictví, vypořádání společného jmění manželů, …

Mgr. Barbara Mercová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního, správního a insolvenčního práva. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. …

Mgr. Martin Vostracký, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo.

JUDr. Karel Mateřánka, advokát

Profesionalita, individuální přístup, zodpovědnost, pečlivost a cenová dostupnost poskytovaných právních služeb. Komplexní řešení v rámci vymáhání pohledávek. Právo občanské, rodinné, obchodní, správní, trestní, pracovní i insolvenční. Právní služby on-line.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Michal Štekl - advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na bytové a lesní právo. Řeším zadávání veřejných zakázek. Nabízím právní poradenství v českém, německém i v anglickém jazyce.

Mgr. Eva Hrbotická, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se obchodní, občanské, trestní a přestupkové právo. Řeším výkon rozhodnutí a exekuce. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce. .

Mgr. František Bureš, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo, rozvody a společné jmění manželů. V oblasti insolvenčního práva jsme schopni řešit jakoukoliv právní a životní situaci. Nabízím právní poradenství v českém i …