Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

Brzy otevírá (08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy otevírá (08:00)

Advokátní kancelář ŠÍMA & partneři

Naše advokátní kancelář má téměř dvacetiletou tradici v poskytování komplexních právních služeb pro firemní i občanskou klientelu, a to jak z oblasti civilního tak správního a trestního práva. Dále právo obchodních společností, korporátní právo, akvizice a ...

Advokát JUDr. Vojtěch Dragún

Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Advokát JUDr. Vojtech Dragún Vám pomůže s kteroukoliv právní problematikou, poskytuje právní služby v celé České republice i na Slovensku na základě zápisu v České i Slovenské advokátní ...

Advokátní kancelář Plzeň - Mgr. Ing. Pavel CINK

Advokátní kancelář Plzeň - Mgr. Ing. Pavel CINK

Nabízíme právní služby zejména v následujících oblastech: občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo, nemovitosti, zakládání společností. V případě potřeby je možno poskytnout i jiné právní služby dle požadavků klienta. Naše advokátní kancelář …

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokát Plzeň – Mgr. Jaroslav Erhard

Advokátní kancelář nabízí poradenství v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, sepsání smluv, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, zastupování před soudy, řešení dopravních nehod včetně přestupkového práva.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

Brzy otevírá (08:00)

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Mgr. Zdeněk Pícl, advokát

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech: právo občanské (včetně dědického a bytového práva a převodů nemovitostí), trestní, insolvenční, exekuční, rodinné, obchodní, pracovní.

JUDr. Dana Kolaříková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Martin Aleš

Zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech (společenské právo). Obchodní právo se zaměřením na německé právo. Smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor. Smlouvy o převodu bytů. Obhajoba v trestních věcech. Vymáhání ...

Mgr. Martina Tetzeliová, advokátka

Komplexní odborná právní pomoc vyhovující požadavkům a možnostem klienta. V rámci poskytování právních služeb vždy chráním zájmy klienta.

Mgr. Petr Růžek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Pavel Roubal, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Soňa Žourková, advokát

Občanské právo. Rodinné právo. Obchodní právo, Trestní právo. Právní poradenství. Vymáhání pohledávek. Sepisování smluv. Zastupování před soudy a správními úřady. Právo nemovitostí. Řešení občanskoprávních vztahů – nároky ze smluv o dílo, …

Advokátní kancelář Karel Uhlíř s.r.o.

Právní služby v oblastech občanského, obchodního, dopravního a pracovního práva. Komplexní právní servis jak fyzickým tak i právnickým osobám při jejich podnikání, ale i právní pomoc jednotlivcům při řešení jejich osobních situací. Naši advokáti a právníci ...

AK Jakub Šauer

Nabízím advokátní služby zejména v oblasti občanského, trestního, insolvenčního a rodinného práva. Vymáhání pohledávek, převody nemovitostí, advokátní úschovy.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Mgr. Tomáš Šmucr, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech.

JUDr. KATEŘINA ŠVECOVÁ - advokát

Advokát se specializací na náhradu škod vzniklých při dopravních nehodách: bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradní vozidla, půjčovné, oprava vozidla nebo škoda na vozidle.

Mgr. Vojtěch Blažek, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské právo, trestní právo a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Jaroslav Kosnar, advokát

Poskytuji advokátní služby v oblasti obchodního a finančního práva.

Mgr. Lenka Zajícová, advokát

Poskytujeme advokátní služby se zaměřením na generální praxi.

Advokátní kancelář Roubal a spol. s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v celé šíři platného práva se specializací ve vybraných právních oborech.

JUDr. Pavel Hanuš, advokát

JUDr. Pavel Hanuš, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. David Kittel - notář

Mgr. David Kittel - notář

Poskytuji komplexní notářské služby a související právní pomoc především v oblastech obchodních korporací, nemovitostí, úschov peněz, pořízení pro případ smrti nebo společného jmění manželů. Jako soudní komisař pověřený Okresním soudem Plzeň-město provádím ...

JUDr. Martina Lintnerová, advokátka

JUDr. Martina Lintnerová, advokátka

Provozuji advokátní kancelář. Zabývám se občanským, rodinným, pracovním, obchodním, správním a trestním právem. Nabízím sepisy smluv, věcná břemena, právní pomoc při rozvodu manželství, přípravu veškerých dokumentů vyplývajících z pracovně právních vztahů, ...

Advokátní kancelář Navrátil Menčík, s.r.o.

Poskytujeme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, nájemní, pracovní, rodinné a trestní právo. Provádíme mediace, veřejné zakázky, organizace výběrových řízení a společenství vlastníků jednotek.

Petr Zýka Mgr. Ing.

Zajišťujeme veškeré odborné právní služby z oblastí práva občanského, obchodního, pracovního a trestního.

Mgr. Petr Kyncl

Advokátní kancelář poskytuje právní služby firmám a občanům podle zákona o advokacii v oblasti obchodního a občanského práva (včetně převodu bytů a nemovitostí), pracovního, rodinného a trestního práva. Právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Milada Škvainová

Advokátní kancelář. Obchodní právo, právo občanské (zvláštní zaměření na smluvní vztahy v oblasti nemovitostí), stavební právo, správní právo, finanční právo. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků …

Spolek Juristic, o.s.

Poskytování služeb v oblasti práva a informačních technologií.

JUDr. Jitka Příborská - advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením zejména na obchodní a občanské právo.

JUDr. Petr Knobloch

JUDr. Petr Knobloch

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zaměřené na trestní, obchodní, občanské, rodinné a správní právo. Služby v oblasti nakládání s nemovitostmi, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek, právní poradenství a pomoc v trestním řízení.

Mgr. Ing. Jan Lerch

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovního, správního a trestního práva.

JUDr. Eva Kubiková

Poskytování právních služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního,trestního a správního práva.

JUDr. Jaroslav Tomášek

Poskytování služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, občanského a obchodního práva.

Advokát Mgr.Tomáš Kuděj

Advokát Mgr.Tomáš Kuděj

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní pomoc v oblasti občanského a obchodního práva, převodů nemovitostí a bytů, zakládání a změn obchodních společností, pracovního práva, vymáhání pohledávek, zastupuje před soudy a správními orgány.