Správa kotelen, tepelných zdrojů

Plzeňské služby s.r.o.

Společnost je především společností distribuční. Vedle toho provozuje i samostatné zdroje tepla, jejichž vyrobenou energii dodává spotřebitelům. Provozování tepelných zařízení. Správa bytů. Úklidové služby bytových domů. Rozúčtování ...

Plzeňské služby s.r.o.

Komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů. V rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá Správa bytů závazky a povinnosti vlastníků nemovitostí vyplývající z platné legislativy. Naše služby mohou ...